Великобритания

Великобритания

Кой може да участва?

 

За да участвате в програмата трябва:

- Да сте на възраст 18 навършени години към датата на пристигане във Великобритания;

- Да сте в добро психическо и физическо здраве;

- Да имате готовност да останете във Великобритания 6 месеца;

- Фермите предпочитат кандидати с някакъв опит в селското стопанство;

- Гражданин на държава от ЕС;

- Всички кандидати трябва да имат активен email адрес, който трябва да посочат в заявлението за кандидатстване.

Необходими документи:

 

Международен паспорт или лична карта – 3 копия на страницата с личните данни; ако предоставяте лична карта, трябва да копирате и двете й страни.

- Три /3/ снимки паспортен формат;

- 2 бр. оригинални уверения и едно копие, че сте студент, издадени и заверени от съответния университет /за студенти/. Уверенията трябва да са преведени на английски език, което ние можем да направим безплатно за вас

- Копие от диплома/научна степен/сертификат за майсторство /за нестуденти/. Дипломата трябва да е преведена на английски език. Превежда се само частта съдържаща вашите имена и учебното заведение;

- Копие от придобити квалификации ако притежавате такива /Свидетелство за управление на МПС, мотокар и др./

- Копие на предишна работна карта и National Insurance Number, ако сте участвали в програмата преди.

* Забележка: Преводът на уверенията или дипломата за завършено образование НЕ е необходимо да бъдат легализирани, достатъчно е да са преведени от агенция за преводи или да бъдат предоставени за превод в нашия офис безплатно за всеки кандидастващ.