Кандидати

Нашите консултанти се стремят да поддържат последователна и непрекъсната комуникация с кандидатите ни, за да способстваме за нашата връзка с тях и да ги информираме своевременно за работата и позицията за която кандидастват.  Ние отделяме необходимото време, за да разберем какво е важно за Вас.