За квалифицирани медицински сестри с добро ниво на английски език, без PIN

Ние ще Ви помогнем с план за пътуване до Лийдс и настаняване в хотел за период не по-дълъг от 7 дни;

Ние ще Ви проведем курс по:

 • Грижи за възрастни хора
 • Първа помощ
 • Хранене и лична хигиена
 • Преместване и манипулации
 • Правила за безопасност

Съгласно британските стандарти, независимо че всичко това е застъпено във Вашето образование и практика, се изисква по закон.

След успешно завършване на курса ще Ви издадем сертификат.

 • Имате осигурени транспорт от хотела до колежа и обратно, закуска и вечеря;
 • Ние ще Ви купим (еднократно) униформите за работа (това изключва обувки);
 • Ние ще Ви издадем Свидетелство за съдимост валидно във Великобритания (POVA/CRB);
 • Ние ще Ви съдействаме за регистрацията в NMC (Национален Сестрински Съвет) за получаване на UK ПИН номер;
 • Ние ще Ви съдействаме за откриването на банкова сметка във Великобритания;
 • Ние ще Ви съдействаме за регистрацията като Едноличен търговец (Self Emloyed);
 • Ние ще платим Вашата застраховка като Едноличен търговец;
 • Ние Ви осигуряваме работно място на договор за 3-6 месеца, при минимална ставка £6.50/час, където ще усъвършенствате своя английски език;
 • След това ние се ангажираме да Ви намерим работа като квалифицирана медицинска сестра със заплата около £22000 годишно;
 • Ние ще Ви съдействаме за квартирата на новото Ви работното място;
 • Вие ще имате осигурена работа минимум 35 часа на седмица и по ваше желание може да работите извънредно;

Вие ще трябва да ни изпратите Вашето CV по наш образец;

 • Вие ще трябва да пътувате до Лийдс (Leeds, WestYorkshire, UK) на собствени разноски и да носите със себе си две Препоръки, Свидетелство за съдимост и Медицинско за работа в чужбина, преведени на английски език от оторизиран преводач (фирмена бланка с печат и подпис);
 • Също така, Вие трябва да разполагате с не по-малко от £300 джобни, които дa Ви помогнат да посрещнете разходите за пътни от летището до Лийдс и след разпределение, за пътни и храна за период от 14 дни преди да получите Вашата първа заплата;
 • Вие ще бъдете задължени със сумата от £20/седмица, която покрива направените разходи за Вас като курс по грижи за възрастни хора, настаняване и храна, свидетелство за съдимост, застраховка „Професионална отговорност“. Вие се съгласявате горе упоменатата сума да бъде удържана от Вашата заплата на равни седмични вноски по £20 за период от 50 седмици.