За квалифицирани медицински сестри с добро ниво на английски език, с PIN

 • Ние ще Ви помогнем с план за пътуване до Лийдс и настаняване в хотел за период не по-дълъг от 7 дни;
 • Ние ще Ви купим (еднократно) униформите за работа (това изключва обувки);
 • Ние ще Ви издадем Свидетелство за съдимост валидно във Великобритания
  (POVA/CRB);
 • Ние ще Ви съдействаме за откриването на банкова сметка във Великобритания;
 • Ние ще Ви съдействаме за регистрацията като Едноличен търговец (Self Emloyed);
 • Ние ще платим Вашата застраховка като Едноличен търговец;
 • Ние Ви осигуряваме като квалифицирана медицинска сестра със заплата около £22000 годишно, £9-14/час;
 • Ние ще Ви съдействаме за квартирата на новото Ви работното място;
 • Вие ще имате осигурена работа минимум 35 часа на седмица и по ваше желание може да работите извънредно;
 • Вие ще трябва да ни изпратите Вашето CV по наш образец;
 • Вие ще трябва да пътувате до Лийдс (Leeds, West Yorkshire, UK) на собствени разноски и да носите със себе си две Препоръки, Свидетелство за съдимост и Медицинско за работа в чужбина, преведени на английски език от оторизиран преводач (фирмена бланка с печат и подпис);
 • Също така, Вие трябва да разполагате с не по-малко от £300 джобни, които дa Ви помогнат да посрещнете разходите за пътни от летището до Лийдс и след разпределение, за пътни и храна за период от 14 дни преди да получите Вашата първа заплата;
 • Вие ще бъдете задължени със сумата от £10/седмица, която покрива направените разходи за Вас като настаняване и храна, свидетелство за съдимост, застраховка „Професионална отговорност“. Вие се съгласявате горе упоменатата сума да бъде удържана от Вашата заплата на равни седмични вноски по £10 за период от 50 седмици.